Фармацеутска комора Републик Српске је самостална, професионална организација дипломираних фармацеута. Основни циљеви Фармацеутске коморе су унапређење струке, заштита фармацеутске етике, очување достојанства професије и подизање квалитета здравствене заштите.

Желимо да заштитимо интересе пацијената, унаприједимо односе са општом и стручном јавношћу и подстакнемо реформе фармацеутског сектора.