1. Закон о здравственим коморама
 2. Статут Фармацеутске коморе Републике Српске
 3. Кодекс дентолошког и етичког нивоа усавршавања члановаПравилник о поступку и начину провјере знања и способности чланова Фармацеутске коморе Републике Српске
 4. Правилник о поступку и начину провјере знања и способности чланова Фармацеутске коморе Републике Српске
 5. Правилник о поступку и начину провјере знања
 6. Правилник о дисциплинској одговорности
 7. Правилник о условима и поступку додјеле назива примаријус (“Службени гласник Републике Српске” број 18/12”);
 8. Закон о апотекарској дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” број 119/08, 1/12);
 9. Одлука Уставног суда Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 6/13);
 10. Одлука Уставног суда Републике Српске.. (“Службени гласник Републике Српске” број 29/13)
 11. Регистар апотека у Републици Српској
 12. Списак лијекова који имају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини
 13. Остали прописи из области фармације који су у надлежности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
 14. Остали прописи из области фармације који су у надлежности Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
 15. Остали прописи из области фармације који су у надлежности Фонда здравственог осигурања Републике Српске
 16. Правилник о стипендијама и додјели једнократне помоћи Фармацеутске коморе Републике Српске