1. Закон о здравственим коморама
 2. Статут Фармацеутске коморе Републике Српске
 3. Кодекс дентолошког и етичког нивоа усавршавања члановаПравилник о поступку и начину провјере знања и способности чланова Фармацеутске коморе Републике Српске
 4. Правилник о поступку и начину провјере знања и способности чланова Фармацеутске коморе Републике Српске
 5. Правилник о поступку и начину провјере знања
 6. Правилник о дисциплинској одговорности
 7. Правилник о условима и поступку додјеле назива примаријус (“Службени гласник Републике Српске” број 18/12”);
 8. Закон о апотекарској дјелатности (“Службени гласник Републике Српске” број 119/08, 1/12);
 9. Закон о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске” број 106/09);
 10. Закон о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске” број 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 01/09, 106/09);
 11. Одлука Уставног суда Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 6/13);
 12. Одлука Уставног суда Републике Српске.. (“Службени гласник Републике Српске” број 29/13)
 13. Регистар апотека у Републици Српској
 14. Списак лијекова који имају дозволу за стављање у промет у Босни и Херцеговини
 15. Остали прописи из области фармације који су у надлежности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
 16. Остали прописи из области фармације који су у надлежности Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
 17. Остали прописи из области фармације који су у надлежности Фонда здравственог осигурања Републике Српске
 18. Правилник о стипендијама и дођели једнократне помоћи Фармацеутске коморе Републике Српске