Оснивају се сталне Комисије у области Фармацеутске дјелатности у Фармацеутској комори Републике Српске и то:


  1. Комисија за етику, деонтологију и стручни надзор

– Миловић мр фарм. Миљана, Требиње; Биографија

  – Михајловић мр фарм. Љубана, Бијељина; Биографија

  – Тумарчић мр фарм. Јелена, Добој; Биографија

  – Ћосић мр фарм. Мира, Бања Лука; Биографија

  – Ђермановић мр фарм. Мирјана, Бања Лука; Биографија

За предсједницу Комисије изабрана је Ђермановић мр фарм. Мирјана из Бања Луке.


  1. Комисија за унапређивање квалитета здравствене заштите и заштите крисника

– Тасовац мр фарм. Зорица,  Требиње; Биографија

  – Копања мр фарм. Ђурђица, Бања Лука; Биографија

  – Новаковић мр фарм. Радојка, Вишеград; Биографија

  – Митровић мр фарм. Јелена,  Бања Лука; Биографија

  – Бабић мр фарм. Зорица, Бања Лука; Биографија

За предсједницу Комисије изабрана је Тасовац мр фарм. Зорица из Требињa.


  1. Комисија за утврђивање приједлога цијена за здравствене услуге

  – Муцовић мр фарм. Мирјана, Требиње; Биографија

  – Црквенчић мр фарм. Аница Бања Лука; Биографија

  – Мићановић мр фарм. Снежана, Добој; Биографија

  – Лакић мр фарм. Слободанка, Бања Лука; Биографија

  – Вујановић мр фарм. Снежана, Нови Град; Биографија

За предсједницу Комисије изабарана је Мићановић мр фарм. Снежана из Добоја.


  1. Комисија за признања и награде

  – Тадић мр фарм. Весна, Пале; Биографија

  – Батар мр фарм. Данијела, Бања Лука; Биографија

  – Михајловић мр фарм. Сања, Зворник; Биографија

  – Иветић мр фарм. Јагода, Бања Лука; Биографија

  – Нешковић мр фарм. Душка, Лопаре; Биографија

За предсједницу Комисије изабрана је Тадић мр фарм. Весна  из Пала.


  1. Комисија за стручно усавршавање фармацеута и издавачку дјелатност

  – Миладиновић мр фарм Ђурђица, Требиње; Биографија

  – Јеремић мр фарм. Драгана, Бијељина; Биографија

  – Вујановић мр  фарм. Биљана, Бијељина; Биографија

  – Чугаљ мр фарм. Здравко, Пале; Биографија

  – Бубић-Пајић мр фарм. Наташа, Бања Лука; Биографија

За предсједницу Комисије изабрана је Вујановић мр фарм. Биљана из Бијељине.