Фармацеутска комора Републике Српске је самостална, професионална органи-зација дипломираних фармацеута. Kао самостална професионална организација први пут се јавља даном оснивања. Претходно је била дио јединствене Здравствене Kоморе коју су сачињавали: доктори медицине, доктори стоматологије и дипломирани фармацеути. Здравствену комору су сачињавала три вијећа, по 21 изабрани представник из реда доктора медицине, доктора стоматологије и дипломираних фармацеута, остали органи су бирани сходно законским прописима и Статутом Здравствене коморе.
Фармацеутска комора Републике Српске је правно утемељена Законом о здравственим коморама који је донијела Народна Скупштина Републике Српске 17. маја 2003. године.
Основана је 9. јула 2003. године на сједници Скупштине одржаној у просторијама Медицинске електронике у Бањој Луци. Изабрани су органи Kоморе: скупштина, извршни одбор, надзорни одбор, суд части, комисије и друга тијела у складу са Статутом Фармацеутске коморе Републике Српске.
На сједници су поред Одлуке о оснивању усвојени: Статут Фармацеутске коморе Републике Српске; Правилник о поступку и начину провјере знања и способности чланова Фармацеутске коморе; Kодекс деонтолошког и етичког нивоа усавршавања чланова; Правилник о именику чланова Фармацеутске коморе и Пословник о раду Скупштине.
За првог предсједника Скупштине изабрана је прим. мр пх Јагода Радаковић, а за предсједника Извршног одбора прим. мр сц.спец. Петар Роквић.