Историјат

Фармацеутска комора Републике Српске је самостална, професионална органи-зација дипломираних фармацеута. Kао самостална професионална организација први пут се ...