На овој страници објављиваће се огласи послодаваца за запошљавање наших колега, као и огласи фармацеута који траже посао. Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио.

Оглас може стајати најдуже мјесец дана на сајту коморе, након чега се аутоматски уклања. У случају да се радно мјесто попуни раније оглашивач је дужан обавијестити Фармацеутску комору Републике Српске о томе како би оглас био уклоњен а огласник био што ажурнији.

Поступком оглашавања Фармацеутска комора Републике Српске излази у сусрет својим члановима како би брже пронашли посао у струци и не сноси никакву одговорност за тачност изнесених информација (нити послодаваца нити кандидата); нити прихвата било какве посљедице произашле из запошљавања, поступања по огласу нити по било којој основи.

Посао нуде (послодавци)

 

Посао траже (фармацеути)