Изјава

Фармацеут је дужан да приликом подизања лиценце потпише изјаву.

Фармацеут је дужан да приликом промјене радног мјеста у року од 5 дана писменим путем, путем потписане изјаве, обавијести Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Фармацеутску комору Републике Српске о промјени радног мјеста.

    Изјава у PDF формату
    Изјава у DOT формату
    Захтјев за издавање лиценце у PDF формату
    Захтјев за издавање лиценце у DOT формату