Комисије

Оснивају се сталне Комисије у области Фармацеутске дјелатности у Фармацеутској комори Републике Српске и то: Комисија за етику, деонтологију и стручни надзор – М...

Публикације

Публикације Фармацеутске коморе Републике Српске Програм рада 9. Симпозијума магистара фармације и биохемије Републике Српске. Годишњи билтен Фармацеутске комо...

Линкови

Корисни интернет линкови Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине Фармацеутска...

Обрасци

Изјава Фармацеут је дужан да приликом подизања лиценце потпише изјаву. Фармацеут је дужан да приликом промјене радног мјеста у року од 5 дана писменим путем, путе...