Публикације Фармацеутске коморе Републике Српске

Програм рада 9. Симпозијума магистара фармације и биохемије Републике Српске.
Годишњи билтен Фармацеутске коморе Републике Српске за 2008. годину.

Публикације Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске

Публикације Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине

На страници Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине можете пронаћи електронска издања:

  • Регистара лијекова Босне и Херцеговине
  • Приручник о клиничким испитивањима лијекова за пацијенте и њихове породице
  • Максималне велепродајне цијене лијекова за тржиште БиХ
  • Извјештаје о промету лијекова који имају дозволу за промет
  • Извјештаје о одобреном увозу лијекова који немају дозволу за промет
  • Извјештаје о реализованом увозу лијекова који немају дозволу за промет
  • Извјештај о нежељеним дјеловањима лијекова и медицинских средстава у Босни и Херцеговини

Публикације у издању Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине можете пронаћи кликом на овај текст