Корисни интернет линкови

 1. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
 2. Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
 3. Фармацеутска Комора Србије
 4. Фармацеутски факултет – универзитет у Београду
 5. Медицински факултет – универзитет у Бањој Луци
 6. Фонд здравственог осигурања Републике Српске
 7. British National Formulary
 8. Rote Liste
 9. Чешка фармацеутска комора
 10.  ABDA – Њемачка асоцијација апотека
 11. Данско апотекарско удружење
 12. Electronic Orange Book Home Page
 13. Финско удружење апотека
 14.  International Pharmaceutical Federation (FIP)
 15. European Pharmaceutical Manufacturer
 16. European Society of Clinical Pharmacy
 17.  American Association of Pharmaceutical Scientists
 18. U.S. Food and Drug Administration
 19. European Medicines Agency
 20. The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)
 21. The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations
 22.  The Uppsala monitoring centre
 23. Drug Information Association (DIA)
 24. MARTINDALE’S THE „VIRTUAL“ – PHARMACY, PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY CENTER
 25.  Pharmacy Related Conferences, Workshops, Meetings
 26.  The International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)