У прилогу се налазе рјешења стручних предавања у организацији Удружење медицинских биохемичара Републике Српске.

Прилог 1
Едукација „Транспорт лабораторијских узорака у Републици Српској – наша искуства“, Евалуација пројекта транспорта узорака у Републици Српској“ ће се одржати 23.07.2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

Прилог 2
Едукација Струковање – Борба са COVID у Босни и Херцеговини“, ће се одржати у 29.07.2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

Прилог 3
Едукација „Струковање – Прееклампсија“, ће се одржати 29.09.2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС