Поштовани,

У прилогу се налази рјешење стручног предавања у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.

Прилог 1

Едукација „Хронична венска болест из преспективе пацијента“ ће се одржавати у периоду од 29.04. до  08.05.2021. године на интернет страници Организатора.

Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС