Поштовани,

Mолимо Вас да извјештаје о одржаним едукацијама (списак учесника) који се достављају Фармацеутској комори Републике Српске,  достављате у CSV или  EXCEL датотеци која има четири колоне следећег распореда: презиме, име оца, име и број лиценце.

Примјер CSV и  EXCEL датотеке.

 

С поштовањем!

Стручна служба Фармацеутске коморе Републике Српске