Поштовани,

Обавјештавамо Вас о акредитацији континуиране едукације у организацији Здравствене установе „Моја апотека“ и Здравствене установе „Црвена апотека“.
Програм континуиране едукације „Савремени приступ у терапији гастроинтестиналних обољења са освртом на рабепразол“ ће се одржати 06.12.2022. године у Бањој Луци.
Програм је бодован са 3 бода за предавача и за слушаоца 2 бода.
У прилогу се налази рјешење за Стручни састанак у организацији Здравствене установе „Моја апотека“ и Здравствене установе „Црвена апотека“.

ПРИЛОГ1

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС