Поштовани,

Обавјештавамо Вас о акредитацији континуиране едукације у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.
Програм континуиране едукације „25. симпозијум фармацеута Републике Српске са међународним учешћем“ ће се одржати у периоду 30.03-01.04.2023. године у хотелу „Босна“ у Бањој Луци.
Програм је бодован за активно учешће са 9 бодова, пасивно учешће 5 бодова, учешће у научном или организационом одбору 6 бодова.
У прилогу се налази рјешење за Домаћи симпозијум са међународним учешћем у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.

ПРИЛОГ1

С поштовањем,
Стручна. служба Фармацеутске коморе РС