Поштовани,

Обавјештавамо Вас о акредитацији континуиране едукације у организацији Јавне здравствене установе Дом здравља Вишеград.
Програм континуиране едукације „Хронични канцерски бол и праћење пацијента кроз примарну здравствену заштиту“ ће се одржати 20.04.2023. године у Вишеграду.
Програм је бодован за предавача са 3 бодова и слушаоца са 2 бода.
У прилогу се налази рјешење за Стручни састанак друге категорије у организацији Јавне здравствене установе Дом здравља Вишеград.

ПРИЛОГ1

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС