Поштовани,

Обавјештавамо Вас о акредитацији континуиране едукације у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.
Програм континуиране едукације „Увод у компетенције фармацеута“ ће се одржавати у периоду јули – децембар 2023. године на интернет страници www.farmaceutskodrustvo.org.
Програм је бодован са 1 бод.
У прилогу се налази рјешење за Онлајн тест у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.

ПРИЛОГ1

С поштовањем,
Стручна. служба Фармацеутске коморе РС