У прилогу се налази допис Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске број: 11/08-012-333/23 од 09. новембра 2023. године о информацији о промјени адреса електронске поште Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и званичне веб странице Владе Републике Српске.

ПРИЛОГ