У просторијама Фармацеутске коморе Републике Српске (ФКРС) 25. априла 2019. у 12:00 одржан је састанак предсједника ФКРС прим. мр фарм. Јадранке Бјелаковић и предсједника Извршног одбора ФКРС мр фарм. спец. Желимира Јањића са шефицом Сектора за сертификацију Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење здравствене заштите Републике Српске (АСКВА РС) Весном Вујић-Алексић, др мед.
Руководство ФКРС интересовало се за процес сертификације апотека: колики је проценат апотека које су завршиле процес сертификације, какви су проблеми на које се наилази на терену и могућа рјешења за њихово превазилажење; као и процесом сертификације осталих установа у здраственом систему.
Др Вујић-Алексић истакла је да су апотеке прве у здравственом систему прихватиле и почеле да раде на процесу сертификације, те у њему најдаље и одмакле: од укупно 477 апотека у Републици Српској, 318, односно 67% је завршило процес сертификације, док је 112 (23%) у процесу а  47, односно, 10%  апотека још увијек се није пријавило да учествује у њему.
Констатовано је да је, и поред законске обавезе, трошак сертификације ипак значајан издатак за здравствену установу, те истакнуто да се апотекама које су у финансијским проблемима на неки начин покуша изаћи у сусрет како би испунили своје обавезе без додатног угрожавања пословања. Др Вујић-Алексић је изјавила да директор АСКВА-е има разумијевања за овакве ситуације и углавном одобрава одлагање предоцјењивачке посјете уколико ЗУ наведе финансијске потешкоће као разлог за одлагање.
Такође, истакнут је и проблем установа које су извршиле власничку трансформацију послије процеса сертификације (те су самим тим као новим привредним субјектима укинута рјешења о испуњености услова за рад издата од стране Министарства здравља Републике Српске, те самим тим укинута и стара рјешења о сертификацији). Обје стране усагласиле су се да би такве установе требало оставити за сертификацију када све установе прођу кроз први круг сертификације, јер би њихово увођење у тренутно планирани процес довело до помјерања утврђеног распореда и продуживања рока за завршавање првог круга сертификације апотека. Ипак, такве установе требало би приоритетно да прођу други круг како би у релативно скоријем периоду добиле нова важећа Рјешења о сертификацији те избјегле могуће проблеме приликом редовних и ванредних инспекцијских контрола.
Наглашено је да је сертификација довела до помака у раду апотекарског сектора, те да се дошло до квантификације појава које раније нису биљежене – што је случај са нежељеним догађајима: и инцидентима и пријављивању нежељених реакција на лијекове, у чему је постигнут значајан напредак у поређењу с ранијим периодом. Представници ФКРС истакли су и значај стандардизације процеса рада у апотекама, који је постигнут процесом сертификације  али истакли да је поједине процесе могуће додатно поједноставити а неке друге унапредити, што ће бити могуће постићи новим стандардима у другом кругу сертификације, предвиђеним да почне 2020. године.
Што се тиче осталих врста здравствених установа (домови здравља, болнице, заводи, специјалистичке амбуланте, стоматолошке амбуланте…), др Вујић-Алексић је изнијела податак да се ради о нешто мање од 50% сертификованих, те да се у наредном периоду планира интензиван рад са овим врстама ЗУ, како би се постигли резултати слични апотекама.
На крају, истакнута је спремност за даљу сарадњу међу двјема установама и рад на убудуће отвореним питањима како би фармацеутски сектор и даље био окосница унапређења здравственог система у цјелини.

Број: 443/19
Датум: 03.05.2019.године

Записник водио: мр фарм. спец. Желимир Јањић