Поштовани,

У прилогу се налазе рјешења стручних предавања у организацији Фармацеутског друштва Републике Српске.

Прилог 1

Едукација „Локална примјена пробиотика – нова улога микробног свијета“ ће се одржавати у периоду од 23.04. до  28.04.2021. године на интернет страници Фармацеутског друштва Републике Српске.

Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

Прилог 2

Он лајн састанак „Улога Lactobacilius Reuteri Protectis у третману функционалних поремећаја код беба и дјеце“ ће се одржавати у периоду од 22.04. до  24.04.2021. године на интернет страници Фармацеутског друштва Републике Српске.

Програм је бодован са 5 бодова за предаваче и 3 бода за слушаоца након успјешног теста.

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС