У прилогу се налазе Закључци са 80. сједнице Кризног штаба за ванредне ситуације Владе Републике Српске.

Прилог 1