У прилогу се налази допис Фонду здравственог осигурања Републике Српске везано за електронске рецепте.
ПРИЛОГ